Mám pro vás

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji tímto souhlas Michaele Tulachové se sídlem Myslíkova 763, Pacov, IČ: 01354264 (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“) zpracovával tyto osobní údaje:
Jméno a příjmení
E-mail
Telefonní číslo apod.

Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účel zpracování objednávky na webu www.michaelatulachova.cz. Údaje budou správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu/nebo po dobu trvání smlouvy/nebo do odvolání souhlasu.

S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje Michaely Tulachové – m.tulachova@vyziva-mt.cz

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé
Např. IT dodavatelé
Např. Poskytovatelé zpracovatelských softwarů

Dle GDPR máte právo:
Vzít souhlas kdykoliv zpět
Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
Požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
Požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování